Przemieszczanie kursora po tekście dokumentu

Szybkie przemieszczanie się po tekście jest niezbędne podczas pracy z edytorem tekstu – to po wprowadzaniu znaków najczęściej wykonywana czynność. Często musimy przenieść kursor w inne miejsce w celu poprawienia błędu lub dopisania brakującego słowa. Najprostszym sposobem zmiany położenia kursora jest kliknięcie lewym przyciskiem myszki w wybranym miejscu na tekście.  Czasem wygodniejsze jest skorzystanie z klawiatury i przy użyciu odpowiednich klawiszy przemieszczanie się kursorem po tekście. Wykaz skrótów klawiszowych, których możemy użyć w tym celu.

Zaznaczanie bloków tekstu w dokumencie

Pracując z edytorem, często wykonujemy operacje związane z kopiowaniem, usuwaniem lub formatowaniem. Operacje te robimy przeważnie na bloku tekstu, czyli zaznaczonym jego fragmencie. Może nim być pojedynczy wyraz, zdanie, akapit lub nawet cały dokument. Czynności te można także wykonywać, używając skrótów klawiszowych.