OZDOBA CZY ZABAWKA

Mogło na­tomiast funkcjonować jako ozdoba lub zabawka. Z drugiej strony, nasza własna technologia może być oceniana jedynie w odniesieniu do przeszłości. Kultu­rowe znaczenie komputera staje się jasne tylko w po­równaniu ze znaczeniem zegara dla jego wieku i ma­szyny parowej dla jej epoki. Ponieważ naszym celem jest badanie fascynacji człowieka Turinga nową ma­szyną, musimy ująć tę fascynację w jej historycznym kontekście. Nie możemy, i nie ma takiej potrzeby, wyliczać wszystkich ważniejszych rzemiosł lub maszyn od sta­rożytnej Grecji do dzisiaj; powtórzmy, liczą się tylko te, które przyciągnęły uwagę współczesnych im my­ślicieli — technologie definiujące.