NIE MOŻEMY ŻYĆ BEZ KOMPUTERÓW

Nie jest tak dlatego, że nie możemy żyć bez komputerów, lecz dlatego, że żyjąc z nimi staniemy się innymi ludźmi. Wszystkie techniki i urządzenia są potencjalnie technologiami definiującymi, ponieważ wszystkie do pewnego stop­nia redefiniują nasz stosunek do przyrody. W istocie, w każdej epoce jedynie kilka urządzeń lub rzemiosł zasługuje na nazwę technologii definiującej. W świe- cie starożytnym stolarstwo i murarstwo były niemal tak ważne jak tkactwo lub garncarstwo, a mimo to poeci i filozofowie tylko te dwa ostatnie uznali za in­spirujące. W średniowiecznej Europie płodozmian i pług lemieszowy miały większy wpływ ekonomiczny i społeczny niż pierwsze mechanizmy zegarowe. A mi­mo to niewielu filozofów. i teologów porównywało świat do ziarna soczewicy.