KOMPUTERY OSOBISTE

Ale na ogół nawet mikro­komputery osobiste są coraz częściej połączone po­przez modemy (sprzęgacze telekomunikacyjne) z inny­mi komputerami, a zwłaszcza z wielkimi komputero­wymi bankami danych. W tych sieciach informacyj­nych komputery stanowią jakby węzły intelektualne, a ich wewnętrzna przestrzeń otrzymuje jeszcze jeden wymiar — globalny. Pojęcie noosfery Teilharda de Chardin (od greckiego noos — mózg, umysł) znajduje tu fizyczną i intelektualną reprezentację: cały świat bowiem zostanie kiedyś opleciony siecią informacyj­ną.Komputer ujawnia całkiem nowe możliwości, gdy staje się elementem takiej właśnie sieci.