Wprowadzanie tekstu

Tekst do slajdu można wstawiać bezpośrednio z klawiatury. W tym celu na karcie Wstawianie wystarczy wybrać Pole tekstowe, po czym kliknąć odpowiednie miejsce ekranu i wpisać tekst. Tekst można również wstawić poprzez skopiowanie go z innego dokumentu, np. edytora tekstu, i wklejenie do slajdu. W tym celu najprościej jest otworzyć plik tekstowy w edytorze, zaznaczyć właściwy fragment, skopiować go do schowka i wkleić do pola tekstowego na ekranie prezentacji. Pole to dopasowuje się automatycznie do ilości tekstu i wielkości czcionek. Możesz je swobodnie przemieszczać i rozciągać w poziomie, chwytając myszką za punkty rozmieszczone na jego obwodzie. Pole tekstowe może mieć różny kontur i wypełnienie, które wybieramy na karcie Narzędzia główne w grupie Rysowanie.