ANALIZA NAUKOZNAWCZA

Tamte technologie, choć niezmiernie ważne, jak dotąd słabiej pobudziły ludzką wyobraźnię, mniej wdarły się w życie codzienne i w pracę milionów lu­dzi. Pozostają w sferze działań specjalistów, instytucji, głównie wojskowych, częstokroć — jak atom — budzą raczej grozę niż nadzieję. Komputer ma chyba więcej zwolenników niż przeciwników, zwłaszcza wśród tych, którzy go użytkują. Bardziej bezpośrednio może więc wpływać na kształtowanie mentalności coraz liczniej­szych rzesz ludzi. Pojęcie komputera jako technologii definiującej jest niewątpliwie zasługą Boltera; nie przekreśli jej, jak sądzę, najsurowsza nawet analiza naukoznawcza.