ELEMENTY GRY

Zasadniczym elementem gry jest pytanie Turinga; „Co się stanie, jeśli komputer zajmie miejsce któregoś z uczestników, a, zadaniem będzie ustalenie, kto jest człowiekiem, a kto komputerem?” W 1973 roku K. M. Colby, F. D. Hilf, S. Weber i H. C. Kramer opublikowali rezultaty swego wariantu testu Turinga na. podstawie programu PARRY, kompu­terowej symulacji: odpowiedzi pacjentów cierpiących na paranoję. Zawodowi psychiatrzy często mylili się w odróżnianiu pacjenta i komputera. Ale ten test mó­wi więcej o samych psychiatrach niż o komputerach.Już we wstępnej fazie badania sztucznej inteligencji ustalono, że u podstaw ludzkiej zdolności inteligentne­go zachowania leży wiedza ogólna.