Wykresy kolumnowe

przedstawiają dane w sposób podobny do wykresów słupkowych. W przypadku tego wykresu słupki poziome są zastąpione pionowymi. Za ich pomocą najczęściej przedstawiamy wielkości, np. wyników sprzedaży, procentów oddanych głosów, wielkości produkcji itp. Wykresy te najlepiej obrazują wartości bezwzględne, a nie ich zmiany w czasie. Tu także znajdziesz wykresy walcowe, stożkowe i ostrosłupowe, co pozwala uatrakcyjnić ich wygląd;
Wykresy liniowe – umożliwiają prezentację zmian zachodzących w czasie. Przykładem może być wykres przedstawiający wielkość sprzedaży towarów w poszczególnych miesiącach. Oś X tego wykresu pozwala na wprowadzenie do niej także wartości tekstowych (np. nazw dni tygodnia, imion osób itp.); Wykres XY (punktowy) – umożliwia przedstawienie wyników doświadczeń lub badań. Na wykresie dane umieszczone są w układzie współrzędnych kartezjańskich. Oś X tego wykresu pozwala na wprowadzenie do niej tylko wartości liczbowych. Wykresy te świetnie nadają się do prezentacji wielkości ciągłych w czasie;
Wykresy kołowe – służą do przedstawiania tylko jednej serii danych. Większa liczba serii danych jest ignorowana. Bardzo dobrze ilustrują one np. procentowe udziały sprzedaży, wyniki badań opinii publicznej itp.; Wykresy pierścieniowe, są odmianą wykresów kołowych. W przypadku tych wykresów istnieje możliwość przedstawienia więcej niż jednej serii danych; Wykresy giełdowe – służą do przedstawiania wielkości ciągłych, lecz jednocześnie powtarzających się cyklicznie. Bardzo dobrze ilustrują one codzienny, ciągły zakres zmian kursów walut na przestrzeni kilku kolejnych dni. Odczytamy z nich maksimum i minimum kursu waluty oraz kurs otwarcia (początkowy) i zamknięcia (końcowy) w każdym z dni, które wykres obejmuje.