Wstawianie i nadpisywanie tekstu

Tekst do dokumentu możemy wprowadzać przy użyciu klawiatury lub z dowolnego pliku tekstowego. Wpisywanie tekstu może się odbywaj w trybie wstawiania i zastępowania (nazywanego też nadpisywaniem). Aby korzystać z tych trybów, wcześniej należy wybrać przycisk Office i Opcje programu Word, a następnie w menu Zaawansowane, w obszarze Opcje edycji zaznaczyć Użyj klawisza Insert do sterowania trybem zastępowania. Różnica pomiędzy obydwoma trybami polega na tym, że: w trybie wstawiania każdy nowy znak wpisywany z klawiatury jest umieszczany po prawej stronie znaku przed kursorem;
w trybie zastępowania każdy nowy znak wpisywany z klawiatury zastępuje znak po prawej stronie kursora. Przełączanie pomiędzy trybem wpisywania i zastępowania następuje przez wciśnięcie klawisza Insert.