Praca z wieloma skoroszytami

W programie Excel 2007 możliwa jest równoczesna praca z wieloma skoroszytami. W tym celu należy je kolejno otworzyć, np. za pomocą przycisku Office i opcji Otwórz. Aby sprawdzić ile, i jakie skoroszyty są aktualnie otwarte, należy wybrać kartę Widok, a następnie ikonę
o nazwie Przełącz okna. Aktywny skoroszyt jest zaznaczony „ptaszkiem”. Aby przełączyć się do innego już otwartego skoroszytu, należy kliknąć myszką jego nazwę na tej liście. Przełączanie z klawiatury jest możliwe dzięki skrótowi <Ctrl+F6>. Przy użyciu odpowiedniej formuły możemy odwoływać się z poziomu jednego skoroszytu do innego bez konieczności jego otwierania. Wprowadzając do dowolnej komórki przykładowy zapis =’C:\Dokumenty\ [skoroszyt2.xls] arkusz1′!$E$9, otrzymamy w niej wartość pochodzącą z komórki E9 z arkusza o nazwie Arkusz 1, znajdującego się w pliku Skoro- szyt2.xls, który został zapisany na dysku C: w folderze Dokumenty. W takiej formule zawsze musimy podać w apostrofach pełną ścieżkę dostępu do źródła danych.