Schematy

Nieodzownym elementem programów do prezentacji są wszelkiego rodzaju schematy, diagramy itp. Za ich pomocą pokazujemy hierarchię pracowników firmy, plany działań, kierunki rozwoju itp. W programie PowerPoint dostępne jest narzędzie, które pozwala w prosty sposób zbudować czytelne i efektowne schematy. Aby wstawić schemat, kliknij polecenie SmartArt na karcie Wstawianie. Po wybraniu odpowiedniego obiektu kliknij OK – do slajdu zostanie wstawiony wskazany schemat. Następnie wypełniaj kolejno pola tekstowe znajdujące się obok kanwy schematu lub wpisuj tekst bezpośrednio do elementów schematu. Edycja samego schematu, czyli zmiana układu, koloru czy dodawanie kolejnych pól hierarchii, jest możliwa za pomocą narzędzi na karcie Projektowanie. Wybierając polecenie Dodaj kształt, możesz np. rozbudowywać schemat według własnych potrzeb. Dodawanie efektów wizualnych, jak dla większości obiektów w programie, jest możliwe za pomocą karty Formatowanie.