Maria semczyszyn mąż

Uzupełnienie treści dokumentu, zawierające objaśnienia do pojęć w tekście. Umieszcza się go zwykle u dołu strony, na końcu książki lub rozdziału. Natomiast jako odnośnik przypisu stosowany jest znak w indeksie górnym, bezpośrednio przy danym pojęciu w tekście;
Szablon dokumentu – zawiera definicje ustawień marginesów, akapitów, nagłówka, stopki, informacje o używanej czcionce itp. Dokumenty w edytorze są tworzone w oparciu o wcześniej przygotowane szablony; Blok tekstu – pracując z edytorem tekstu, często będziemy wykonywać określone działania na fragmentach tekstu. Do tego celu służą tzw. bloki tekstu, które składają się z dowolnej liczby znaków, wyrazów, akapitów lub stron.