Zabezpieczanie komórek arkusza

Do komórek lub zakresów komórek wpisuje się formuły i dane. Ich celowe bądź przypadkowe usunięcie z arkusza spowoduje jego wadliwe działanie. Dlatego też czasami należy zabezpieczyć arkusz lub cały skoroszyt przed przypadkowymi zmianami. Microsoft Excel 2007 umożliwia tego typu zabezpieczenie. Może ono dotyczyć wybranych komórek, całego arkusza lub skoroszytu (wraz ze wszystkimi jego arkuszami). Cały arkusz możemy zabezpieczyć przed zmianami za pomocą opcji menu Recenzja\Chroń arkusz. W oknie dialogowym Chronienie arkusza należy zaznaczyć odpowiednie opcje ochrony. Możemy również wpisać hasło zabezpieczenia. Z kolei skoroszyt wszystkie zawarte w nim arkusze zabezpieczamy, wybierając opcję Recenzja\Chroń skoroszyt. Usunięcie zabezpieczeń z chronionego arkusza lub skoroszytu wymaga uruchomienia opcji Recenzja\Nie chroń arkusza lub Recenzja\Nie chroń skoroszytu. Obie te opcje stają się aktywne po wcześniejszym włączeniu ochrony arkusza lub skoroszytu.