Wypełnianie komórek arkusza seriami danych

Program Excel 2007 bardzo ułatwia pracę, umożliwiając automatyczne wypełnianie komórek seriami danych. Są to następujące po sobie kolejne dane tego samego typu, znajdujące się w sąsiadujących komórkach, np. kolejne nazwy miesięcy, dni tygodnia lub liczby. W arkuszu kalkulacyjnym Excel możemy automatycznie wypełniać komórki różnymi typami serii danych. Do wypełniania komórek serią danych możemy użyć również prawego przycisku myszki. Zaznaczamy komórkę, ustawiamy kursor w prawym dolnym rogu jej krawędzi, a gdy zmieni się w krzyżyk, wciskamy prawy klawisz myszki i przeciągamy na komórki sąsiednie. Po zwolnieniu przycisku wybieramy z menu podręcznego Wypełnij serią. W oknie dialogowym Serie, w grupie opcji Typ, zaznacz opcję Auto wypełnianie i kliknij przycisk OK. W zaznaczonym zakresie komórek pojawią się nazwy kolejnych dni tygodnia. Przejdź do komórki F3, wpisz do niej tekst Poniedziałek i naciśnij <Enter>. Wybierz ponownie komórkę F3 i ustaw wskaźnik myszki w jej prawym dolnym rogu. Wskaźnik zmieni kształt na znak plus [+j Uchwyt wypełnienia.