PRZYKŁADOWY DRĄŻEK

Weźmy cienki, okrągły drążek, dodajmy u dołu cię­żar, a haczyk u góry, przewieśmy drążek przez luźny niedoprzęd przędzy. Otrzymamy starożytne wrzeciono zapadkowe, urządzenie do skręcania przędzy w nić. Ciężarek u dołu wrzeciona, na ogół krążek lub walec, zwany był skręcaczem. Nadajmy wrzecionu ruch i włókna przędzy zaczną wyciągać się w nić. Umiejęt­nie wypuszczając przędzę z kądzieli jedną ręką, a dru­gą kształtując włókna, można osiągnąć delikatny, rów­ny materiał. Te dwa elementy przyciągnęły uwagę starożytnych: obrotowy ruch wrzeciona oraz wprawa w kształtowaniu nici (zobacz rys. Ib). Weźmy teraz większy drewniany drążek, dołóżmy u dołu koło jako ciężar, zakotwiczmy drążek w czymś w rodzaju stołu, dołączmy płaską terakotową płytę na wierzchu.