Organizacja pracy

Wiesz już, jakie są wszystkie ważne etapy tworzenia prezentacji, czas więc przystąpić do zaplanowania zadań. Prezentację możesz wykonać samodzielnie lub z pomocą innych. W drugim przypadku powinno się określić liczbę osób potrzebnych do wykonania prezentacji. Chodzi o to, by rozsądnie podzielić się pracą, biorąc pod uwagę predyspozycje i zainteresowania, dostęp do sprzętu i umiejętność pracy w grupie. Przed opracowaniem ostatecznego projektu musisz wiedzieć, co chcesz pokazać i jakich środków chcesz użyć. Osobom tworzącym prezentację można przydzielić następujące przykładowe zadania:
opracowanie schematu prezentacji;

  • opracowanie graficzne;
  • skompletowanie zdjęć (wykonanie zebranie, zeskanowanie i dostosowanie ich do ekranów prezentacji);
  • opracowanie tekstu;
  • przygotowanie filmu;
  • przygotowanie muzyki;
  • nagranie komentarza;
  • zmontowanie wszystkich materiałów w całość.