UTAJNIONE CECHY

Warunki ekonomiczne po prostu ujawniły cechy, które tkwiły w tych urządze­niach utajone od momentu skonstruowania pierwszych prototypów.Tak też jest z komputerem, z tą różnicą, że techno­logia elektroniczna nie osiągnęła jeszcze tej dojrzało­ści, jaką rewolucja w transporcie osiągnęła w Ameryce w . latach dwudziestych. Komputery zmieniają, choć jak dotąd głównie pośrednio, życie społeczeństw pół­nocnoamerykańskiego i europejskiego. Banki wyko­rzystują je do prowadzenia rachunków, rządy do obli­czania podatków i sporządzania spisów, lecz te ko­sztowne i . tajemnicze maszyny pozostają poza zasię­giem jednostek; dysponują nimi organizacje z kapi­tałem niezbędnym do ich * kupowania oraz z persone­lem do ich obsługi.