ZDEGUSTOWANI POGLĄDEM

Dlaczego mielibyśmy być bardziej zdegustowani tym niż poglą­dem Kartezjańskim, że człowiek jest zegarem, lub po­glądem starożytnych, że jest on glinianym naczyniem ożywionym boskim tchnieniem? Trzeba nam wiedzieć, jak człowiek Turinga różni się od człowieka Kartezju­sza czy od człowieka Platona, jak komputer koncep­tualnie i symbolicznie różni się od zegara lub glinia­nego garnka. I aby tego dokonać, musimy odizolować te cechy komputerów i programowania, hardware i software, które mają wspomniany wcześniej powięk­szający efekt — wprowadzania idei filozofii i nauk ścisłych w nowy punkt skupienia.