Formatowanie czcionki

Dobór czcionki wpływa zasadniczo na wygląd i czytelność dokumentu, dlatego powinieneś dbać o to, aby tytuły, nagłówki i wszystkie inne ważne informacje były pisane czcionką wyróżniającą się w tekście. W tym celu można zmienić krój i wielkość czcionki, pogrubić ją, podkreślić lub zmienić jej kolor, a także zmieniać odstępy między znakami i wyrazami.
Edytor tekstu
Edytory tekstu to pro gramy do tworzenia dokumentów zawierających tekst, tabele lub ilustracje. Oprócz pisania, kopiowania i przenoszenia tekstu, wstawiania tabel, rysunków czy wykresów umożliwiają swobodne rozmieszczanie tych elementów na stronie dokumentu bądź sprawdzanie pisowni. Do ustawiania właściwości czcionki służy karta Narzędzia główne. Aby dowiedzieć się, co oznaczają poszczególne przyciski, wystarczy przytrzymać na nich przez chwilę wskaźnik myszki.