MANIFEST SPECJALISTÓW

Ten artykuł stał się manifestem grupy specja­listów komputerowych zmierzających do realizacji twierdzenia Turinga poprzez skonstruowanie tego, co nazywają oni „sztuczną inteligencją”, czyli kompute­ra, który myśli. Odłóżmy na moment kwestię, czy komputer kiedy­kolwiek będzie mógł dorównać ludzkiej inteligencji. Ważne jest to, że Turing, błyskotliwy logik i faktyczny współtwórca rozwoju technologii elektronicznej, wie­rzył, że komputer może to osiągnąć, a wielu innych podzielało jego wiarę. Wytłumaczeniem jest po części entuzjazm dla nowego wynalazku. W 1950 roku kom­puter był na początku drogi do zawojowania wielkich obszarów nauki i biznesu oraz zjednoczenia ich pod swą technologiczną egidą. Ta maszyna przejmowała obowiązki sterowania i kontroli, które dotychczas zaw­sze były wyłączną domeną człowieka.